Elev la liceu” este primul proiect propriu pe care fundația FAN Courier îl lansează în cursul acestui an și ale cărui rezultate se vor vedea pe termen mediu și lung. Principiul care stă la baza acestui proiect este să oferim tuturor copiilor o șansă egală în viață. Performanța sau excelența în diferite domenii economice încununează capacitatea unei societăți de a-și crește și educa bine fiecare generație de elevi și de a oferi șanse elevilor care vor să învețe dar nu au posibilități materiale iar această situație nu este imputabilă lor. Ne propunem să reducem  prin educație discrepanțele din interiorul societății românești, acesta fiind și modul nostru propriu de a sărbători centenarul Marii Unirii ”, a declarat Magda Cristescu, director executiv al Fundației FAN Courier.

Programul Elev la Liceu se adresează elevilor de clasa a VIII-a din zonele rurale / defavorizate care își doresc să continue studiile, dar nu au posibilitatea financiară. Programul ”Elev la liceu” se va desfășura în mai multe etape, prima, care va fi deschisă până pe 20 iulie 2018, fiind dedicată identificării potențialilor beneficiari și înscrierii lor în proiect. Elevii vor beneficia de burse începând cu anul școlar 2018-2019, după admiterea la unul dintre liceele / școlile profesionale acreditate din România. Pentru a putea participa la program, Fundația FAN Courier și Help Net solicită aplicanților să aibă media generală de minim 7, în ultimii 4 ani de școală și să fie declarați ”Admis” la liceu / școală profesională, în urma examenului de evaluare națională organizat de Ministerul Educației și Cercetării.

Regulament concurs ”Elev la liceu”

Programul Elev la Liceu se adresează elevilor de clasa a VIII-a din zonele rurale/ defavorizate care își doresc să continue studiile, dar nu au posibilitatea financiară. Programul ”Elev la liceu” se va desfășura în mai multe etape, prima, care va fi deschisă până pe 20 iulie 2018, fiind dedicată identificării potențialilor beneficiari și înscrierii lor în proiect. Elevii vor beneficia de burse începând cu anul școlar 2018-2019, după admiterea la unul dintre liceele acreditate din România. Pentru a putea participa la program, Fundația FAN Courier și Help Net solicită aplicanților să aibă media generală a ultimilor 2 ani de studiu minim 7 și să fie declarați ”Admis” la liceu, în urma examenului de evaluare națională organizat de Ministerul Educației și Cercetării.

 • A) Depunerea candidaturii pentru obținerea unei burse ”Elev la liceu”

  În perioada 23 iunie – 20 iulie 2018, dacă ești elev în clasa a VIII-a, provii dintr-o zonă rurală și ești eligibil potrivit criteriilor de performanță și situației sociale precizate, îți poți depune candidatura pentru una dintre burse prin completarea fișei de înscriere online.

  Depunerea candidaturii se face în două etape:

  • I. Completarea fișei de înscriere pe site-ul fundației

   Dacă ai hotărât să te înscrii pentru o bursă in cadrul programului ”Elev la liceu” te rugăm să completezi cu grijă rubricile fișei de înscriere online, furnizând informații complete și adevărate. Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a descalifica acei candidați care furnizează informații incomplete sau eronate. Pentru a te asigura că ne furnizezi informații corecte, te rugăm ca în momentul completării fișei de înscriere online să ai lângă tine toate documentele pe care le vei include în dosar. Perioada de înscriere a candidaturii este 23 iunie – 20 iulie 2018.

  • II. Trimiterea dosarului de candidatură, doar în cazul în care completarea fișei de înscriere a fost acceptată. Acceptarea candidaturii de către Fundația FAN Courier se va face prin informarea telefonică și/sau scrisă (email) a fiecărui candidat in parte. Candidații respinși nu vor fi contactați.

   După completarea fișei online, te rugăm să o salvezi și să o imprimi, ea fiind necesară pentru completarea dosarului de bursă. Dosarul complet de canditatură pentru primirea bursei va fi trimis la cererea Fundației FAN Courier în perioada 20 iulie – 10 august 2018 și va consta în documentele menționate mai jos.
   Trebuie să ne trimiți dosarul de candidatură cel mai târziu până la data de 10 august 2018 și doar în cazul în care ai fost anunțat de acceptarea candidaturii după completarea fișei de înscriere online.

  Dosarul trimis în format fizic (prin poștă sau curier) trebuie să conțină următoarele documente:

  • a) Fișa de înscriere completată online, imprimată și apoi semnată de către candidat și părinți, tutore sau susținătorii legali, semnătură prin care aceștia își dau acordul pentru înscrierea candidaților în programul de burse și prelucrarea datelor în scopul stabilirii condițiilor de eligibilitate;

  • b) adeverință de la școala la care ai fost înscris în clasa a VIII-a;

  • c) adeverință de la școală (sau copie dupa foaia matricolă) din care sa reiasă mediile pe ultimii doi ani de studiu încheiați;

  • d) copie după cartea de identitate și certificatul de naștere al candidatului, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate, copia după certificat va fi suficientă.

  • e) documente care sa probeze venitul părinților sau susținătorilor legali și al fraților majori (necăsătoriți în ultimele trei luni) care preced depunerea candidaturii:

   • adeverința de salariu (în cazul celor care realizează venituri din salarii);

   • copie cupoane pensie sau șomaj (în cazul pensionarilor sau șomerilor);

   • adeverința fiscală care să ateste veniturile din agricultură (în cazul celor care realizează venituri din agricultură);

   • adeverința fiscală care să ateste veniturile din activități independente (în cazul celor care realizează venituri din activități independente);

   • declarație pe propria răspundere (în cazul celor care nu realizează niciun venit, inclusiv declarațiile fraților majori necăsătoriți care locuiesc și gospodăresc împreună cu familia);

   • adeverința de elev/student (pentru frații aflați în această situație).

  • f) un eseu care să descrie școala în care ți-ai dori să studiezi (cum ți-ai dori să fie profesorii, ce ți-ar plăcea să studiezi – discipline/domenii de studiu, cum ți-ar plăcea să îți fie predate lecțiile, cum ai dori să fii evaluat, care ar trebui să fie dotările școlii etc). Eseul trebuie să fie scris de mână și să nu fie mai mic de o pagină A4. Nu sunt acceptate eseuri de câteva rânduri.

  • g) după caz, la dosar mai trebuie anexate și alte documente:

   • copie după diplomele obținute la olimpiade sau alte concursuri școlare precum și dovezi ale implicării în activități de voluntariat (în cazul în care ai menționat acest lucru în fișa de înscriere);

   • copie dupa sentința de divorț sau copie după certificatul de deces (pentru a dovedi componența familiei);

   • alte documente care justifică venitul (în cazul în care veniturile realizate sunt altele decât cele salariale, cele din pensie sau din ajutor de șomaj);

   • documente care să ateste calitatea de reprezentat legal a persoanei care răspunde pentru tine – daca ești minor, în cazul în care aceasta nu este unul dintre părinți (tutori, curatori, asistenti maternali);

   • adeverința de la centrul de plasament sau copie după decizia de plasament în cazul în care te afli într-o astfel de situație.

  La rubricile referitoare la venitul pe membru de familie în ultimele trei luni care preced depunerea dosarului de candidatură, trebuie să împarți suma veniturilor nete ale tuturor membrilor familiei în fiecare din cele trei luni precedente înscrierii la numărul membrilor familiei (părinți și copii aflați în întreținerea acestora).

  NOTĂ:

  Dosarele de solicitare trebuie transmise prin poștă cu confirmare de primire sau prin curier către Fundația FAN Courier, Șoseaua de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Jud.Ilfov, cod poștal 077175, nu mai târziu de 10 august 2018 (data înscrisă pe ștampila poștei sau numărul de AWB). Solicitările trimise după această dată nu sunt luate în considerare.
  Dosarele incomplete sau care conțin informații dovedite inexacte vor fi descalificate.
  Semnând fișa de înscriere și completând dosarul, solicitanții și tutorii lor legali își exprimă acordul ca Fundația FAN Courier să folosească aceste informații în vederea evaluării pentru acordarea unei burse în programul ”Elev la Liceu”. Semnând fișa de înscriere și completând dosarul, solicitanții și tutorii lor legali își exprimă acordul ca Fundația FAN Courier să folosească aceste informații în vederea evaluării pentru acordarea unei burse în programul ”Elev la Liceu”. Datele candidaților vor fi păstrate pentru o perioadă de 6 luni de la data primirii, iar datele bursierilor selectați vor fi păstrate pe durata menținerii bursei ”Elev la liceu”. Datele candidaților vor fi folosite și stocate doar pentru derularea programului ”Elev la liceu”. Pentru orice lămurire suplimentară, nu ezita să te adresezi reprezentanților Fundației FAN Courier pe adresa de e-mail office@fundatiafancourier.ro sau prin mesaj la www.facebook.com/fundatiafancourier/

 • B) Evaluarea

  In perioada 11 august – 24 august 2018, solicitările de bursă transmise Fundației FAN Courier vor fi analizate de un juriu format din Consiliul Director al Fundației și un reprezentat al companiei Help Net (partener și sponsor al programului ”Elev la Liceu”), care va evalua dosarele de candidatură potrivit criteriului de performanță școlară – media ultimilor doi ani de studiu.
  Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a folosi datele de contact personale (părinți/sustinători legali) sau instituționale (școala) pentru a clarifica eventuale nelămuriri ce pot apărea în unele dosare.
  Rezultatele finale ale competiției vor fi aduse la cunoștință solicitanților pe site-ul programului, www.fundatiafancourier.ro până la data de 30 august 2018 (pentru bursele acordate elevilor).
  Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament fără a notifica bursierii sau candidații înscriși în program.

 • C) Programul Elev la Liceu – condiții de eligibilitate și descriere

  Programul Elev la Liceu se adresează elevilor din zonele rurale și/sau comunități defavorizate din clasa a VIII-a care au rezultate școlare suficiente și conforme cu criteriile de eligibilitate pentru a urma mai departe etapele de școlarizare preuniversitare, însă nu au posibilitățile financiare necesare.
  Programul acoperă cheltuielile cu cazarea, mâncarea, transportul, haine, rechizitele și manualele necesare desfășurării activității optime de ”Elev la liceu”. Nivelul fiecărei burse diferențiază mai multe plafoane de performanță școlară.
  Media minimă generală pe fiecare dintre ultimii 2 ani de studiu (clasa a VII-a și clasa a VIII-a) trebuie să fie minimum 7. Pentru a păstra bursa, elevul trebuie să aibă minim media generală 7, nicio corijență, media 10 la purtare și nu trebuie să aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate / an.
  Programul se adresează tuturor elevilor care vor să urmeze licee teoretice, școli profesionale, licee tehnice și nu beneficiază de o bursă similară precum cea oferită în cadrul programului ”Elev la Liceu”. Numărul maxim de burse acordate este de 20.

  • ◉ Metodologie:

   Copiilor, în funcție de rezultatele la școală, li se vor susține următoarele cheltuieli: internat + mancare, transport, rechizite, haine.
   Sumele alocate nu vor trece prin părinți / elevi, cheltuielile de întreținere se vor plăti direct furnizorilor. Foaia matricolă se va urmări semestrial.

  • ◉ Criterii de eligibilitate:

   • 1. Nivel “Școala pentru toți” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 7 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite; costum de sport.

   • 2. Nivel “Imi place la școală” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 8 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite; manuale și ghiozdan; costum de sport.

   • 3. Nivel “Școala e importantă pentru mine” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 9 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite; manuale și ghiozdan; costum de sport și garderobă anuală.

   • 4. General: venitul / membru de familie să nu depășească 700 lei/lună
  • ◉ Durata maximă: 4 ani / elev.

  • ◉ Nivelul minim al bursei este de 350 lei/lună, iar nivelul maxim nu va depăși 900 lei/lună.

  • ◉ Bursa se va aloca doar pe durata anului școlar așa cum a fost el planificat de Ministerul Educației și nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare.

Perioada de inscriere s-a incheiat