Fundația FAN Courier deschide astăzi, 27 august 2021, pentru al patrulea an consecutiv, sesiunea de înscriere în programul de burse ”Elev la Liceu”, dedicat absolvenților clasei a VIII-a care doresc să meargă la liceu, dar nu au posibilități financiare. Alți 20 de copii proveniți din familii defavorizate, care au fost admiși la liceu, vor beneficia de burse de studii pe parcursul anului școlar 2021-2022, numărul total al beneficiarilor depășind 80 de elevi în cei patru ani de proiect.

“Oricâte provocări întâlnim pe drum, ne continuăm parcursul în sprijinea tinerilor care vor să-și continue studiile, dar nu au posibilități financiare. Astăzi dăm startul celei de-a IV-a ediții a programului “Elev la Liceu” și totodată suntem mândri să anunțăm ultimul clopoțel pentru prima generație de elevi care va finaliza cei IV ani de liceu cu ajutorul programului de bursă “Elev la Liceu”.

Fundația FAN Courier este pregătită să susțină copiii care vor să continue procesul de educație. Bursele pe care le oferim vor acoperi necesarul de materiale și echipamente de care au nevoie pentru a-și desfășura în condiții optime activitatea școlară”, a declarat Magda Popescu, director executiv al Fundației FAN Courier.

Regulament concurs ”Elev la Liceu”

Programul “Elev la Liceu” se adresează elevilor de clasa a VIII-a din zonele rurale/ defavorizate care își doresc să continue studiile, dar nu au posibilitatea financiară. Programul ”Elev la Liceu” se va desfășura în mai multe etape, prima, care va fi deschisă până pe 5 septembrie 2021, fiind dedicată identificării potențialilor beneficiari și înscrierii lor în proiect. Elevii vor beneficia de burse începând cu anul școlar 2021-2022, după admiterea la unul dintre liceele acreditate din România. Pentru a putea participa la program, Fundația FAN Courier solicită aplicanților să aibă media generală a ultimilor 2 ani de studiu minim 7 și să fie declarați ”Admis” la liceu, în urma examenului de evaluare națională organizat de Ministerul Educației și Cercetării.

A) Depunerea candidaturii pentru obținerea unei burse ”Elev la Liceu”

În perioada 27 august – 5 septembrie 2021, dacă ești elev în clasa a VIII-a, provii dintr-o zonă rurală și ești eligibil potrivit criteriilor de performanță și situației sociale precizate, îți poți depune candidatura pentru una dintre burse prin completarea fișei de înscriere online.Depunerea candidaturii se face astfel:

Completarea fișei de înscriere pe site-ul fundației. Dacă ai hotărât să te înscrii pentru o bursă în cadrul programului ”Elev la Liceu” te rugăm să completezi cu grijă rubricile fișei de înscriere online, furnizând informații complete și adevărate. Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a descalifica acei candidați care furnizează informații incomplete sau eronate. Pentru a te asigura că ne furnizezi informații corecte, te rugăm ca în momentul completării fișei de înscriere online să ai lângă tine toate documentele pe care le vei include în dosar.

După completarea fișei online, te rugăm să o salvezi și să o imprimi, ea fiind necesară pentru completarea dosarului de bursă. Perioada de înscriere a candidaturii este 27 august – 5 septembrie 2021.

Acceptarea candidaturii de către Fundația FAN Courier se va face prin informarea telefonică și/sau scrisă (email) a fiecărui candidat în parte. Candidații respinși nu vor fi contactați.

B) Evaluarea În perioada 6 septembrie – 12 septembrie 2021, solicitările de bursă transmise Fundației FAN Courier vor fi analizate de un juriu format din Consiliul Director al Fundației care va evalua dosarele de candidatură potrivit criteriului de performanță școlară – media ultimilor doi ani de studiu.

Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a folosi datele de contact personale (părinți/sustinători legali) sau instituționale (școală) pentru a clarifica eventuale nelămuriri ce pot apărea în unele dosare.

C) Trimiterea dosarului de candidatură se va face doar în cazul în care completarea fișei de înscriere a fost acceptată.

Dosarul complet de candidatură pentru primirea bursei va fi trimis la cererea Fundației FAN Courier în perioada 13 septembrie – 19 septembrie 2021 și va consta în documentele menționate mai jos.

Trebuie să ne trimiți dosarul de candidatură cel mai târziu până la data de 19 septembrie 2021.

Dosarul trimis în format fizic (prin poștă sau curier) trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere completată online, imprimată și apoi semnată de către candidat și un părinte sau tutore sau susținătorii legali cu nume in clar, semnătură prin care aceștia își dau acordul pentru înscrierea candidaților în programul de burse și prelucrarea datelor în scopul stabilirii condițiilor de eligibilitate;
 2. adeverință de la școala la care ai fost înscris în clasa a VIII-a;
 3. adeverință de la școală (sau copie după foaia matricolă) din care sa reiasă mediile pe ultimii doi ani de studiu încheiați;
 4. copie după cartea de identitate și certificatul de naștere al candidatului, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate, copia după certificat va fi suficientă.
 5. documente care sa probeze venitul părinților sau susținătorilor legali și al fraților majori (necăsătoriți în ultimele trei luni), sau alte rude care contribuie financiar pentru aceeași gospodărie, care preced depunerea candidaturii:
  1. adeverința de salariu (în cazul celor care realizează venituri din salarii);
  2. copie cupoane pensie sau șomaj (în cazul pensionarilor sau șomerilor);
 • adeverința fiscală care să ateste veniturile din agricultură (în cazul celor care realizează venituri din agricultură);
 1. adeverința fiscală care să ateste veniturile din activități independente (în cazul celor care realizează venituri din activități independente);
 2. declarație pe propria răspundere (în cazul celor care nu realizează niciun venit, inclusiv declarațiile fraților majori necăsătoriți care locuiesc și gospodăresc împreună cu familia);
 3. adeverința de elev/student (pentru frații aflați în această situație).
 1. după caz, la dosar mai trebuie anexate și alte documente:
  1. copie după diplomele obținute la olimpiade sau alte concursuri școlare precum și dovezi ale implicării în activități de voluntariat (în cazul în care ai menționat acest lucru în fișa de înscriere);
  2. copie după sentința de divorț sau copie după certificatul de deces (pentru a dovedi componența familiei);
 • alte documente care justifică venitul (în cazul în care veniturile realizate sunt altele decât cele salariale, cele din pensie sau din ajutor de șomaj);
 1. documente care să ateste calitatea de reprezentat legal a persoanei care răspunde pentru tine – daca ești minor, în cazul în care aceasta nu este unul dintre părinți (tutori, curatori, asistenți maternali);
 2. adeverința de la centrul de plasament sau copie după decizia de plasament în cazul în care te afli într-o astfel de situație.
 1. transmiterea codului PIN necesar verificării rezultatului obținut la Evaluarea Națională. Transmiterea acestuia se poate face prin email sau telefon în momentul acceptării candidaturii.
 2. actele transmise trebuie să fie cât mai vizibile.

La rubricile referitoare la venitul pe membru de familie în ultimele trei luni care preced depunerea dosarului de candidatură, trebuie să împarți suma veniturilor nete ale tuturor membrilor familiei în fiecare din cele trei luni precedente înscrierii la numărul membrilor familiei (părinți și copii aflați în întreținerea acestora).

NOTĂ:

Dosarele de solicitare trebuie transmise prin poștă cu confirmare de primire sau prin curier către Fundația FAN Courier, Șoseaua de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Jud.Ilfov, cod poștal 077175, nu mai târziu de 19 septembrie 2021 (data înscrisă pe ștampila poștei sau numărul de AWB). Solicitările trimise după această dată nu sunt luate în considerare.
Dosarele incomplete sau care conțin informații dovedite inexacte vor fi descalificate.
Semnând fișa de înscriere și completând dosarul, solicitanții și tutorii lor legali își exprimă acordul ca Fundația FAN Courier să folosească aceste informații în vederea evaluării pentru acordarea unei burse în programul ”Elev la Liceu”. Datele candidaților vor fi folosite și stocate doar pentru derularea programului ”Elev la Liceu”. Completarea fișei online de către elev, înseamnă exprimarea consimțământului de către elev și părinte/tutore a datelor transmise.
Pentru orice lămurire suplimentară, nu ezita să te adresezi reprezentanților Fundației FAN Courier pe adresa de e-mail office@fundatiafancourier.ro sau prin mesaj la www.facebook.com/fundatiafancourier/

Rezultatele finale ale competiției vor fi aduse la cunoștință solicitanților pe email și/sau telefon până la data de 20 septembrie 2021 (pentru bursele acordate elevilor).

Fundația FAN Courier își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament fără a notifica bursierii sau candidații înscriși în program.

D) Programul Elev la Liceu – condiții de eligibilitate și descriere Programul Elev la Liceu se adresează elevilor din zonele rurale și/sau comunități defavorizate din clasa a VIII-a care au rezultate școlare suficiente și conforme cu criteriile de eligibilitate pentru a urma mai departe etapele de școlarizare preuniversitare, însă nu au posibilitățile financiare necesare.
Programul acoperă cheltuielile cu cazarea, mâncarea, transportul, haine, rechizitele și manualele necesare desfășurării activității optime de ”Elev la Liceu”. Nivelul fiecărei burse diferențiază mai multe plafoane de performanță școlară.
Media minimă generală pe fiecare dintre ultimii 2 ani de studiu (clasa a VII-a și clasa a VIII-a) trebuie să fie minimum 7. Pentru a păstra bursa, elevul trebuie să aibă minim media generală 7, nicio corijență, media 10 la purtare și nu trebuie să aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate / an.
Programul se adresează tuturor elevilor care vor să urmeze licee teoretice, școli profesionale, licee tehnice și nu beneficiază de o bursă similară precum cea oferită în cadrul programului ”Elev la Liceu”. Numărul maxim de burse acordate este de 20.

  • ◉ Metodologie: Copiilor, în funcție de rezultatele la școală, li se vor susține următoarele cheltuieli: internat + mancare, transport, rechizite, haine.
   Sumele alocate nu vor trece prin părinți, cheltuielile de întreținere se vor plăti direct elevilor prin transfer bancar. Foaia matricolă se va urmări semestrial.
  • ◉ Criterii de eligibilitate:
   • 1. Nivel “Școala pentru toți” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 7 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite.
   • 2. Nivel “Imi place la școală” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 8 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite; costum de sport.
   • 3. Nivel “Școala e importantă pentru mine” – nu mai mult de 20 de absențe / an; să nu rămână corijent la nicio materie; minimum media 9 generală anuală.
    Pachetul oferit pentru acest nivel constă în: cazare și masă la internat sau transport zilnic în funcție de distanța școlii față de localitatea de reședință; rechizite; costum de sport; manuale și ghiozdan.
   • 4. General: venitul / membru de familie să nu depășească 700 lei/lună
  • ◉ Durata maximă: 4 ani / elev.
  • ◉ Nivelul minim al bursei este de 200 lei/lună, iar nivelul maxim nu va depăși 700 lei/lună.
  • ◉ Bursa se va aloca doar pe durata anului școlar așa cum a fost el planificat de Ministerul Educației și nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare.

Notă: În contextul pandemic pe care îl traversăm, școlile sunt nevoite să ia măsuri speciale, prin urmare cuantumul valorii bursei lunare, va fi stabilit și în funcție de hotărârea luată de către Ministerul Educației și Cercetării, hotărâre referitoare la modalitatea de desfășurare a cursurilor pentru anul școlar 2021-2022.

Perioada de inscriere s-a incheiat